LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje


UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠTIRI OPERACIJE NA PRVEM ROKU 2. JAVNEGA POZIVA
 
 (7. 6. 2018)


V četrtek, 7. junija 2018, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 12. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru in potrditvi operacij, prijavljenih na prvi rok 2. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 30. aprila 2018.

Ob prvem roku (30. 4. 2018) je na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na  upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leti 2018 - 2019  prispelo skupaj devet (9) vlog. Dve vlogi sta bili zavrnjeni zaradi administrativne neustreznosti.  Štiri vloge so bile pozvane na dopolnitve in bile v predpisanem času dopolnjene. Nato je ocenjevalna komisija vloge ocenila po specifičnih merilih.  Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so bile za izbor in potrditev s strani UO LAS primerne tri operacije od sedmih. UO LAS je za sofinanciranje iz sklada EKSRP izbral in potrdil  vse 3 operacije.

Na prvi rok drugega javnega poziva za sprejem vlog operacij iz naslova podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sta prispeli 2 vlogi. Ena je bila pozvana na dopolnitve, ki niso bile dostavljene v predpisanem roku. Tako je bila za ocenjevanje ustrezna ena vloga. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS to operacijo tudi potrdil.

Sedaj sledi vnos izbranih in potrjenih vlog operacij za sklad EKSRP na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operacije za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije prvega roka 2. javnega poziva (pdf)