LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

PRVA IZVEDENA OPERACIJA »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI« (26. 2. 2019)

Prva realizirana operacija LAS Sožitje med mestom in podeželjem je Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici, katere nosilec je občina Grosuplje. Za operacijo je bilo pridobljeno 80% sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in tudi že izplačanih v letu 2018. Celotna vrednost operacije je znašala 55.379,46 €.

Osnovni cilj operacije je bil osvetlitev pešpoti v dolžini 1100 m z varčnimi LED lučmi. Razsvetljava sedaj v večernih urah omogoča varnejšo uporabo poti zaradi boljše vidljivosti, kot tudi počutja varnosti. Urejena pot pozitivno vpliva na socialno vključevanje stanovalcev v lokalnem okolju in spodbuja medgeneracijsko sožitje, saj si na klopcah lahko privoščijo počitek in druženje prav vse generacije. S tem operacija prispeva k boljši energetski učinkovitosti in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v urbanih naseljih, posredno pa izrazito vpliva na večjo socialno vključenost in enakost prebivalcev v urbanih naseljih območja LAS SMP.

PespotObGrosupeljščici2 thm