POTRJENI PROJEKTI 2. ROKA 2. JAVNEGA POZIVA   (6.8.2019)

 
 Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem je na 13. redni seji izbral in potrdil dve operaciji iz sklada ESRR, vlagatelja občine Grosuplje in 3 operacije za sklad EKSRP (dve občine Grosuplje in ena vloga Mestne občine Ljubljana).

 

Potrjene operacije 2. roka 2. javnega poziva (pdf)