LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

PROJEKT »ŠPORTNO IGRIŠČE SPODNJA SLIVNICA« ZAKLJUČEN    (30. 10. 2019)

Občina Grosuplje je realizirala drugi projekt sofinanciran iz EKSRP. Spodnja Slivnica je gručasto naselje z več kot 550 prebivalci in leži na pobočju na južnem delu grosupeljske kotline. V letošnjem letu so pridobili pomembno pridobitev, novo športno igrišče velikosti 20 x 40 m, umeščeno v neokrnjeno naravo, obdano z gozdom in travniki, kjer vsak lahko najde nekaj zase. Igrišče je namenjeno igranju košarke in malega nogometa, seveda pa se lahko na njegovih površinah rekreirajo tudi drugače, se družijo s svojimi prijatelji ali sokrajani. Izvedba projekta je doprinesla tudi k zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji ter ustvarjanju privlačnega bivalnega okolja in še posebej k dvigu kvalitete bivanja tudi v krajih, kot je Spodnja Slivnica. 

Vrednost projekta je znašala 162.965,10 evrov, zanj so preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 45.479,68 evrov.

 Igrišče Spodnja Slivnica m lani UO LAS na ogledu projekta m