PROJEKT »ŠPORTNO IGRIŠČE SPODNJA SLIVNICA« ZAKLJUČEN    (30. 10. 2019)

Občina Grosuplje je realizirala drugi projekt sofinanciran iz EKSRP. Spodnja Slivnica je gručasto naselje z več kot 550 prebivalci in leži na pobočju na južnem delu grosupeljske kotline. V letošnjem letu so pridobili pomembno pridobitev, novo športno igrišče velikosti 20 x 40 m, umeščeno v neokrnjeno naravo, obdano z gozdom in travniki, kjer vsak lahko najde nekaj zase. Igrišče je namenjeno igranju košarke in malega nogometa, seveda pa se lahko na njegovih površinah rekreirajo tudi drugače, se družijo s svojimi prijatelji ali sokrajani. Izvedba projekta je doprinesla tudi k zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji ter ustvarjanju privlačnega bivalnega okolja in še posebej k dvigu kvalitete bivanja tudi v krajih, kot je Spodnja Slivnica. 

Vrednost projekta je znašala 162.965,10 evrov, zanj so preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 45.479,68 evrov.

 Igrišče Spodnja Slivnica m lani UO LAS na ogledu projekta m