LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

ZAKLJUČEN PROJEKT »IZVIR GORENJCA NAS ZDRUŽUJE«    (30. 10. 2019)
 

Občina Grosuplje je uspešno zaključila projekt IZVIR GORENJCA NAS ZDRUŽUJE, v sklopu katerega so uredili okolico ob izviru Gorenjca v Tlakah in vodna korita, ki so v preteklosti služila napajanju živine. Ob občinski cesti, ki poteka  nad izvirom in ploščadjo pri koritih, so  postavili lesene varovalne ograje. Na platoju ob koritih so postavili lesene klopi, koša za odpadke in informacijske table z informacijami o izviru in pomenu čiste pitne vode ter naravnih vrednotah v okolici.

Z izvedbo načrtovane operacije je omogočeno bolj kakovostno preživljanje prostega časa, zagotovljena je večja varnost obiskovalcev ter informiranost in ozaveščenost domačinov in obiskovalcev o hidrologiji območja, pomenu ohranjanja čiste vode in naravnih vrednotah v okolici. Danes urejena lokacija predstavlja prostor za srečanja in izvajanja družabnih srečanj in dogodkov vaščanov. Ne nazadnje pa služi območje kot postajališče šolskega avtobusa, ki je z ureditvijo območja in postavitvijo ustrezne urbane opreme čakajoči mladini še prijetnejše.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 8.686,93 €.

Izvir Gorenjca1 m  Izvir gorenjca m