LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 
ŠESTI REALIZIRAN PROJEKT V OBČINI GROSUPLJE  (14.11.2019) 
 

V četrtek, 17. 11. 2019, je v kraju Tabor nad Cerovim potekala slovesna otvoritev turistično informacijske točke TABOR CEROVO, ki se je uredila v sklopu projekta TABOR CEROVO ZA PRIHODNOST, ki ga je izbrala in potrdila Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s čimer je bilo odobreno sofinanciranje v višini 62.280,54 € iz EKSRP. Projekt sta izvedli Občina Grosuplje in Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«.

Na območju občine je projekt TABOR CEROVO ZA PRIHODOST že šesti  realiziran projekt iz naslova izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS. To je tudi dokaz, da je sodelovanje občine v LAS Sožitje med mestom in podeželjem obrodilo sadove – ustvarili so partnersko sodelovanje, doprinesli k zbliževanju razvoja podeželskih in urbanih območij z vključevanjem različnih lokalnih interesnih skupin ter izboljšali kvaliteto življenja  po načelu enakih možnosti.

Tabor Cerovo je po svoji ohranjenosti najpomembnejši v Sloveniji  in je zaradi tega tudi eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov, ki  predstavlja kmečko obrambno arhitekturo najvišjega nivoja. Z rekonstrukcijo propadajočega gospodarskega poslopja  in ureditvijo sanitarij v delu objekta ter turistično informacijske točke v njem, je sedaj arheološko območje – redka kulturna dediščina, obvarovana pred propadanjem in hkrati bo prispevala k še večjemu obisku turistov na tem območju.

Otvoritev tabor cerovo1m  otvoritev tabor cerovo2m  otvoritev tabor cerovo3m