LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja popravek 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2019, 2020
  
(10.12.2019)
 

Javni poziv je objavljen od 10. 12. 2019 in je odprt do 30. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2019, 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 136.000 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%

3. Javni poziv LAS SMP, ESRR, 10. 12. 2019