LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

POTRJEN PROJEKT 1. ROKA 3. JAVNEGA POZIVA LAS SMP (15. 6. 2020)

Upravni odbor LAS SMP je dne, 23. 1. 2020 na svoji 27. redni seji na predlog ocenjevalne komisije izbral in potrdil projekt  Povezovalni vod Volavlje – Janče, vlagatelja Mestne občine Ljubljana.  Dne, 12. junija 2020, ga je z odločbo potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. S tem je bilo projektu dodeljeno sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 147.000,00 €. Celotna vrednost investicije znaša 631.049,38 €.

Na območju naselij Gabrje, Janče in Tuji Grm poteka vodo oskrba preko vaškega vodovoda, ki se napaja iz vrtine severno od Janč, voda pa je oporečna zaradi prevelike vsebnosti mangana in železa. Kljub prečiščevanju vode je le-ta še vedno pogosto fizikalno-kemijsko neustrezna. Poleg tega obstoječi sistem ne zagotavlja zadostne preskrbe z vodo, ki jo je potrebno predvsem v sušnih obdobjih dovažati v VH Janče, od koder se oskrbuje vaški vodovod. Z izvedbo projekta se bo izgradil povezovalni vodovod med VH Volavlje in VH Janče in s tem bodo prebivalci končno dobili nemoteno preskrbo s pitno (neoporečno) vodo kot eno ključnih naravnih dobrin.

Projekt prispeva k ciljem SLR »Sožitje med mestom in podeželjem«, saj investicija predstavlja vlaganja v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (vodovod) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju.