LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

ZAKLJUČEN PROJEKT PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ (30.6.2022)

 Izvajanje operacije je bilo zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) določene mesece popolnoma onemogočeno, zato so sledila podaljšanja časovne dinamike. Kljub težkim razmerama za izvajanje, je projekt zelo uspešno zaključen, saj so se realizirali  zastavljeni cilji, dosegli kazalniki, ki pa bi bili lahko ob normalnih razmerah še boljši. 

V sklopu operacije Podružničarji gremo naprej je bilo vzpostavljenih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic, ki se skrbno vzdržujejo in zanje skrbijo otroci od vodstvom učiteljic. Postavljene so bile tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav,  4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o rastlinah in zelenih poklicih, izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum,  usposabljanje o permakulturi za izvajalce delavnic. Na kar smo še posebej ponosni je izvedba 55 različnih delavnic za otroke samo v 2. fazi in 7 v prvi, 4 srečanj s starejšimi in 4 obiskov starejših na njihovih domovih ob strogem upoštevanju vseh ukrepov, izvedba skupnih iger brez meja 2019 in v letu 2021 po posameznih šolah in enotah vrtca.

Zelo pomemben kazalnik za nas je, da je bilo v aktivnosti vključenih čez 131 otrok v starosti do 10 let, 25 otrok v starosti nad 10 let in 46 starejših ljudi. Pri izvajanju aktivnosti je aktivno sodelovalo 14 učiteljic, 5 ostalih strokovnih delavcev, 6 tehničnih delavcev, čez 20 članov različnih društev in posameznikov.

Z izvedbo operacije smo dosegli načrtovane posredne rezultate, kot so zboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja, ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega ohranjanja narave in okolja, pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane, razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja (druženja s starejšimi ljudmi, obiski po domovih).  Z vzpostavitvijo zeliščno-zelenjavnih gredic je bila ustvarjena najkrajša prehranska veriga, in oblikovan nov lokalni produkt: darilna vrečka iz blaga napolnjena s posušenimi zelišči za čaj.

Uspešno je bilo ustvarjeno med sektorsko in generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in bili delno zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo.

V operaciji so sodelovali OŠ Sostro s podružničnimi šolami Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje, vrtec Pedenjped, enota Janče, Turistično društvo Besnica – Janče in Športno društvo Janče. Skupaj smo zmogli več in bolje!

Hvala vsem za sodelovanje!

 OŠ PŠJanče4 m  OŠ PŠJanče8 m OŠ PŠJanče17 m  OŠ PŠJanče19 m