LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

PROJEKT VAŠKA UČNA TOČKA-MEDGENERACIJSKI DOM ZAKLJUČEN


V sklopu imenovanega projekta so bile različnim generacijam, predvsem pa otrokom in starejši populaciji ponujene brezplačne redne mesečne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj, za medsebojno učenje in druženje. Še posebna pozornost je bila namenjena starejšim, kajti v njih se skriva polno znanja in veščin, ki so jih pridobili v svojem življenju.   

Medgeneracijske kreativne delavnice so zajemale tradicionalna znanja (sprehod ob zeliščni gredi in po sadovnjaku, rože iz papirja, slovenski šopek, Janška butara), kulinariko domačega kraja, kulturno dediščino (jagoda kot spominek), zeliščarstvo, plesne urice in praznične decembrske aktivnosti, katerih nosilec je bilo Turistično društvo Besnica – Janče. Brez glasbe in pesmi tudi pri tem projektu ni šlo, saj človeka spremljata celo življenje, zato je bilo izveden pester glasbeni dan, ki je zajemal pet različnih tematskih vsebin pod mentorstvom Glasbene šole Bučar. 


Projekt je omogočal razvoj socialnega kapitala, zagotavljal dostop do prenosa znanj med različnimi udeleženci in generacijami ter pridobitev novih spretnosti in veščin. Ohranjal in obnavljal je tradicionalna znanja in kulturno dediščino, hkrati omogočal dvig zavesti o pomenu dediščine za prihodnost podeželja in širšega družbenega okolja. Je dolgoročen, široko dostopen  projekt z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega podeželja, ki je in še bo znatno izboljšal kakovost življenja na podeželju tudi po zaključku, saj bo društvo z aktivnostmi nadaljevalo tudi v prihodnje.

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  

 

 20220312 151540 m  20220503 134157 m  20220614 102017 m 20220615 100803 m