LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

5. JAVNI POZIV LAS ZA SKLAD EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (01.12.2022)

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 5. javni poziv za izbor operacij/projektov za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenem območju LAS iz naslova podaljšanja programskega obdobja za EKSRP.

Javni poziv je objavljen od 1.12.2022 in je odprt do 31. 3. 2023.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 60.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: