LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU NOV VODILNI PARTNER LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

 

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027  ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

Z Upravnim odborom LAS Sožitje in občinami vključenimi v LAS Sožitje je dogovorjeno, da v novem programskem obdobju naloge vodilnega partnerja prevzame Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki bo skrbela za nadaljevanje kvalitetnega delovanja LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Več o delovanju LAS v novem programskem obdobju najdete na novi spletni strani https://www.las-sozitje.si.