IZVEDENA 2. SKUPŠČINA LAS SMP (8. 9. 2016)

Na 2. Skupščini LAS SMP, ki je bila izvedena v četrtek, 8. 9. 2016, v kulturni dvorani občine Škofljica so člani LAS potrdili predloge sprememb in dopolnitev Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS ter s tem povezan Poslovnik o delu LAS. V nadaljevanju so se člani LAS seznanili z Osnutkom Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij las obeh skladov, izvolili novega člana UO LAS iz javnega sektorja občine Škofljica ter potrdili Vodilnega partnerja LAS.

Več  o poteku Skupščine v zapisniku