IZVEDENA DOPISNA  SEJA SKUPŠČINE LAS SMP   (14. 9. 2016)

 Zaradi upoštevanja 19. člena 19.1 točke Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS, ki opredeljuje, da mora spremembe potrditi 2/3 članov LAS, smo izvedli še dopisno sejo skupščine, ki je trajala od srede, 14. 9.2016 od 11.20 do četrtka, 15. 9. 2016 do 12.00.  V tem času je glasovalo 41 članov LAS in  Predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bil sprejet z 40 glasovi ZA in 1 PROTI.

Več o dopisni skupščini v Zapisniku.

 

Sprejet  Aneks št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem najdete TUKAJ.