LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

PREJETA ODLOČBA O POTRDITVI LAS SMP (18. 10. 2016)


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) potrdilo prvih pet novih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so svojo vlogo oddale  v drugem roku (31. 1. 2016)  in med njimi je tudi Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem. Prejeta odločba št. 33151-35/2015/29 pomeni, da imamo pravico do koriščenja skupno 1.541.815,00 € sredstev, od tega 978.815,00 € iz EKSRP in 563.000,00 € iz ESRR za sofinanciranje strategije lokalnega razvoja LAS na področju občin Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica v programskem obdobju 2014-2020.