LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN, Dvor Jezeršek 
(20. 1. 2017)
 

V petek, 20. 1. 2017, je bilo pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica organizirano prvo skupno srečanje vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS), v okviru katerega so potekale delavnice in ogled dobrih praks. Organizirala sta ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Udeležencem je bil predstavljen javni razpis iz naslova podukrepa 19.3. - priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in primeri projektov sodelovanja v sklopu spodbujanja med regijskega in čezmejnega sodelovanja (EKSRP in ESPR). Podani so bili tudi predlogi za izboljšanje sodelovanja med vsemi ravnmi za izvajanje CLLD. Predstavili so še problematiko goljufij ter predloge za izboljšanje sodelovanja med LAS.   

Gradiva predavanj si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader