LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Ponovno odprt in popravljen 1. Javni poziv LAS-SMP za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP
  (22.5.2017)
 
Po opravljeni analizi prispelih vlog operacij za izbor za sofinanciranje iz sklada EKSRP na 1. rok Prvega javnega poziva in v skladu s sprejetim sklepom članov Upravnega odbora LAS z dne, 17. 5. 2017, smo 2. rok (30. 5. 2017) Prvega javnega poziva LAS za sklad EKSRP  združili  s 3. rokom (30. 9. 2017).
To pomeni, da je 2. rok 1. javnega poziva za sofinanciranje iz sklada EKSRP odprt od 22. 5. 2017 do 30. 9. 2017 do 24.00.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov.
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.
Skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 218.000 evrov.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz EKSRP za leti 2016/2017(s popravki)
  2. Prijavni obrazec EKSRP 2. rok 1. Javnega poziva
  3. Priloga 1. Stroškovnik EKSRP (s popravki)
  4. Navodila prijaviteljem (s popravki)
  5. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR)
  6. Časovnica - upravičeni stroški dela za EKSRP
  7. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
  8. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
  9. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti velja od 11.11.2016