LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

MGRT POTRDIL SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SKLADA ESRR 
(15.9.2017)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ugotovilo, da sta izbrani operaciji »Z GLAVO V NARAVO«, upravičenec Javno komunalno podjetje Grosuplje in »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI«, upravičenec občina Grosuplje, ustrezni za sofinanciranje iz sklada ESRR, ker rezultati operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,  so skladni s kazalniki z OP EKP 2014-2020. Predmet operacije je skladen z upravičenim namenom oziroma prispeva k najmanj enemu od upravičenih področij (ustvarjanje delovnih mest, večja vključenost ranljivih skupin ter varstvo okolja in ohranjanje narave). Operaciji sta dokončno potrjeni in MGRT bo z upravičencema (vodilnima partnerjema operacij) sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacij.