LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 
LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2018, 2019   (6. 3. 2018)

 

Javni poziv je objavljen od 06. 03. 2018 in je odprt do 30. 9. 2019 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2018 do 24.00 ure.
 • Drugi rok za sprejem vlog  je 28. 09. 2018 do 24.00 ure.
 • Tretji rok za sprejem vlog je 30. 03. 2019 do 24.00 ure.
 • Četrti rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2019 do 24.00 ure.

 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2018, 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 355.000 evrov. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.
 1. DRUGI JAVNI POZIV LAS SMP_ESRR
 2. PRIJAVNI OBRAZEC_ESRR
 3. STROŠKOVNIK_ESRR
 4. VZOREC KONZORCIJSKE POGODBE
 5. Navodila-OU-o-upravičenih-stroških
 6. Navodila-OU-na-področju-komuniciranja-vsebin-EKP-2014-2020