LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Projekti 2010

 

Sožitje

PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, 2010

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt je prerasel občinske meje in razširil svoje delovanje na podružnice OŠ Stična. Šole otrokom organizirajo različne popoldanske aktivnosti z namenom, da čim več svojega prostega časa preživijo kakovostno in hkrati spoznavajo svoj domači kraj z različnih vidikov. Tako bodo lažje razumeli preteklost kot tudi sedanjost. Šole so tako postale središče življenja, centri kulture in razvoja kraja.

Kontakt: OŠ Sostro, Marjana Marn, 031 573 333 in
OŠ Stična, Branka Emeršič, 031 273 182.

RAZLOG ZA PROJEKT

Pozitivne izkušnje šest mesečnega izvajanja projekta podružničnih šol OŠ Sostro, zadovoljstvo otrok, staršev in sodelujočih strokovnih delavcev so bistveni razlog za nadaljnje izvajanje in širjenje na druga območja LAS. Že v kratkem obdobju izvajanja se je potrdilo, da je podružnična šola lahko središče življenja, center kulture in razvoja kraja, ki s svojim širšim delovanjem lahko in zmore prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja kot tudi razvoju na podeželju, predvsem za otroke in mladino in posredno za vse prebivalce s poudarkom na ohranjanju in vrednotenju naravne, kulturne in etnološke dediščine kot tudi krepitvi zavedanja pripadnosti kraju, oblikovanju novih produktov namenjenih promociji šol in krajev.

SODELUJOČE ŠOLE

Aktivnosti so izvajale: PŠ Janče kot voditeljica, PŠ Besnica, PŠ Lipoglav in PŠ Prežganje in OŠ Stična s podružničnimi šolami: Ambrus, Muljava, Krka in Višnja Gora.

CILJI

S tem projektom smo otrokom na podeželju omogočili raznoliko ponudbo dopolnilnih aktivnosti, ki omogočajo razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev:

 • dvigovanje kakovosti življenja otrok na samem podeželju,
 • približevanje ekološke problematike in razvijanje ustvarjalnosti otrok,
 • krepitev identitete kraja in zavedanja pomena ohranjanja tradicionalnih znanj,
 • zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti,
 • razvijanje socialnega kapitala pri najmlajših.

Poleg tega pa je pomembno, da podružnična šola resnično postaja središče življenja na vasi, kar je neprecenljivo za vse prebivalce območja, saj se v njej družijo, pridobivajo nova znanja, se medgeneracijsko povezujejo, snujejo nadaljnji razvoj kraja, skratka rastejo kulturno in osebno. Z izvajanjem aktivnosti se šola ne samo približa kraju, ampak z njim diha in živi. Ljudje spoznavajo, kako pomembne so podružnične šole za kraj in otroke, ki jo obiskujejo, vsak otrok je poseben in dragocen in ima možnost individualnega izobraževanja in vzgajanja.


IZVEDENE AKTIVNOSTI:

 • MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

  Otroci podružničnih šol OŠ Sostro so obiskali podružnično šolo Krka, ki je del OŠ Stična. Dan je bil namenjen medsebojnem spoznavanju, predstavitvi šolanja v starih časih in ogledu Krške jame, bisera tega območja.
 • MOJ KRAJ - MOJ PONOS

  Kraj, v katerem deluje šola, so otroci raziskovali več mesecev in na zaključni prireditvi predstavili kulturno, naravno in etnološko dediščino.
 • IGRE BREZ MEJA

  Prvo leto so igre potekale na Jančah, letos pa na nogometnem igrišču v Velikem Trebeljevem, kajti tudi na ta način spoznavamo drug drugega in biserčke posameznih krajev. Glavni cilj dogodka je bilo druženje, uživanje in sprostitev vseh udeležencev iger, ki so jih pripravili člani Športnega društva Prežganje ob pomoči podružnične šole Prežganje ter njihovega gasilskega društva.
 • KREATIVNE DELAVNICE

  Vsaka podružnična šola je izvedla od pet do sedem različnih delavnic, od izdelave rož iz papirja, peke kruha in peciv na tradicionalni način, izdelave pletenih košar, učenja ljudskih iger in plesov, digitalne fotografije, izdelave butaric. Pri prenosu tradicionalnih znanj so vedno pomagali starejši in izkušeni krajani.
 • IGRAJMO SE EKOLOGIJO

  Večji del časa je bil namenjen zbiranju najrazličnejših odpadnih materialov (škatel, kartonov, blaga, steklenic, plastenk, kozarcev, časopisa, revij in zamaškov ter kasneje uporabi le-teh v nove in zanimive likovne stvaritve, ki so bile predstavljene na zaključni predstavitvi.
 • NA VASI JE LEPO

  V soboto, 19. junija 2010 so se pred šolo na Jančah zbrali otroci in učitelji podružničnih šol: Ambrus, Besnica, Janče, Krka, Lipoglav, Muljava, Prežganje in Višnja Gora ter predstavili rezultate svojega dela s kulturnim programom, fotografsko razstavo posebnosti krajev ter razstavo likovnih umetnin iz odpadnih materialov.
  Podružnične šole so prevzele pomembno vlogo pri prenosu znanj na mlade, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, krepitvi identitete kraja, medsebojnemu povezovanju in vzpostavljanju partnerstva. Prvo leto so povezale hribčke, otroke in ljudi na celotnem območju bivše krajevne skupnosti Besnica, letos pa prestopile meje občine in se povezale s šolami v Ivančni Gorici.

 

Vodja projekta: Marjana Marn