LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

Ocenjevalna komisija

 

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS ter o tem poroča Upravnemu odboru LAS. Ima tri (3) člane in (1) nadomestnega člana. Sestavljena je iz neodvisnih strokovnjakov, ki imajo ustrezna znanja predvsem s področja evropskih strukturnih skladov kot sta EKSRP in/ali ESRR, poznavanje programa razvoja podeželja 2014 - 2020, predvsem pa poznavanje projektnega managementa.

Člani Ocenjevalne komisije bodo imenovani pred objavo Javnega poziva za izbor operacij LAS Sožitje med mestom in podeželjem.