LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UO LAS POTRDIL ŠTIRI OPERACIJE IZ 4. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE IZ SKLADOV EKSRP IN ESRR (28.1.2022)

 
 Upravni odbor LAS SMP je dne, 27. 1. 2022, na 22. redni seji na predlog ocenjevalne komisije izbral in potrdil projekte za sofinanciranje iz sklada ESRR, in sicer projekta Stalna razstava v interpretacijskem centru Ig, sofinanciranje v višini 71.000,00 ter TOUR-IG, sofinanciranje v višini 40.000,00 €, katerih vlagateljica je občine Ig.  Projekt Koščakov hrib - igralnica v naravi, vlagateljice občine Grosuplje je bil potrjen za sofinanciranje v višini71.5686,30 €. Za sofinanciranje iz sklada EKSRP je bil potrjen projekt SKEDENJ PIJAVA GORICA - KULTURNI DOM, vlagateljice občine Škofljica v višini 32.000,00 €. Projekti bodo posredovani v končno potrditev pristojnim ministrstvom. 

 

ZAKLJUČEN 4. JAVNI POZIV LAS ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE IZ SKLADOV EKSRP IN ESRR (22.1.2022)

 V ponedeljek, 10. 1. 2022, ob 24.00 se je zaključil 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov ESRR in EKSRP. Za sklad EKSRP je prispela ena vloga SKEDENJ PIJAVA GORCA – KULTURNI DOM, vlagateljica občina Škofljica. Za sklad ESRR so prispele tri vloge: projekt KOŠČAKOV HRIB, vlagateljica občina Grosuplje, projekt STALNA RAZSTAVA V INTERPRETACIJSKEM CENTRU, vlagateljica občina Ig ter projekt TOUR – IG, vlagateljica občina Ig. Ocenjevalna komisija se je sestala v četrtek, 20. 1. 2022, ocenila vloge ter jih predala v izbor in potrditev Upravnemu odboru LAS SMP, ki bo o izboru odločal v četrtek, 27. 1. 2022.

 

 


4. JAVNI POZIV LAS ZA SKLAD EKSRP
(15.10.2021)

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2021 (15.10.2021)
Javni poziv je objavljen od 15.10.2021 in je odprt do 10. 1. 2022.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 32.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


4. JAVNI POZIV LAS ESRR
(15.10.2021)

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2021 (15.10.2021)
Javni poziv je objavljen od 15.10.2021 in je odprt do 10. 1. 2022.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 183.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

ZGODOVINSKI DAN - OTVORITEV POVEZOVALNEGA VODA VOLAVLJE – JANČE (26.8.2021)

 Za Janče in bližnje vasi se je četrtek, 26. avgust 2021, zapisal v posebni del naše zgodovine. Namreč po več desetletjih prizadevanj in iskanju sogovornikov s strani Mestne občine Ljubljana za izvedbo obsežnega projekta zagotovitve pitne vode, je napočil dan, ko je v domove  v vaseh Gabrje, Janče in Tuji Grm ter podružnično šolo Janče začela teči kakovostna pitna voda.

Na ta zgodovinski dan smo se zbrali na vrhu Janč in v družbi g. Zorana Jankovića, župana MOL, g. Dejana Crneka, podžupana, ga. Aline Cunk Perklič iz kabineta ministra Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Josipa Pintarja, vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, strokovnih sodelavcev Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet g. Davida Polutnika, vodje oddelka, g. Miha Zorna, vodje projekta Povezovalni vod Volavlje-Janče, ga. Uršule Longar, vodje odseka za promet, g. Gorazda Masla, vodje odseka za razvoj podeželje in člana Upravnega odbora LAS SMP, predsednika ČS Sostro g, Igorja Koprivnikarja in ostalih članov Sveta ČS Sostro, bivšega predsednika g. Janeza Moškriča, domačinov, otrok in ostalih vabljenih. Kot se za Janče spodobi, so najprej zapeli janški šolarji pesem Na Janče zdaj gremo. Po uvodnem pozdrav in nagovoru Marjane Marn je vse zbrane nagovoril župan. Sledila je pesem Dekle je zajemalo z vedrom vodo, nagovor g. Viktorja Dolinška, direktorja Komunalnih gradenj Grosuplje, recitacija Janče so dobile kakovostno vodo, kjer smo vsi skupaj nazdravili s čisto pitno vodo. Ponovno je zadonela pesem šolarjev. Sledila sta govora ga. Aline Cunk Perklič, MKGP in g. Josipa Pintarja, LAS SMP. Sledilo je igranje Melanije na harmoniko in prepevanje pesmi Ljubim planine. S prerezom traku se je slavnostno otvoril vodovod. Za zaključek so šolarji poklonili darilca vsem, ki so pomagali, da se je zgodil dan, ko smo dobili tako želeno pitno vodo. 

Hvala Mestni občini Ljubljana, Lokalni akcijski skupini Sožitje med mestom in podeželjem in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ste omogočili izvedbo projekta Povezovalni vod Volavlje-Janče.

IMG 4978m  IMG 4979m   IMG 4999m  IMG 5001m 
 IMG 4991m  IMG 4981m  IMG 4988m


JAVNA RAZGRNITEV GRADIVA "STRATEGIJA RAZVOJA PODEŽELJA IN URBANEGA KMETIJSTVA MOL ZA OBDOBJE 2021-2027" 
(15. 7. 2021)

V programskem obdobju 2021-2027 oblikuje Mestna občina Ljubljana nove strateške usmeritve za razvoj podeželja. Te temeljijo na vsebinah, ki jih je zasnovala in gradila v programskem obdobju 2014-2020. Gre za specifične strateške usmeritve, ki se osredotočajo na kmetijstvo (tudi posebne oblike kot je ekološko kmetijstvo), gozdarstvo, samooskrbo, gospodarske dejavnosti na podeželju, promocijo podeželja, delo s prebivalstvom itd. na območju MOL. Javna razgrnitev gradiva »Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027« je objavljena na povezavi https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-varstvo-okolja/razpisi/strategija-razvoja-podezelja-in-urbanega-kmetijstva-mestne-obcine-ljubljana-za-obdobje-2021-2027/. Gradivo je v javni razgrnitvi od 1. julija do 8. avgusta 2021.

Vse komentarje, pripombe, pohvale itd.  lahko pošljete na njihov elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.