LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA PRVEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA
(29. 3. 2017)

 

V sredo, 29. marca 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 9. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 28. februarja 2017.

Ob prvem roku na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017 je prispelo skupaj 10 vlog in ena samo-dopolnitev vloge. Od tega so bile, zaradi neizpolnjevanja pogojev upravičenosti, tri (3) vloge izločene iz nadaljnjega postopka. Vse ostale vloge so v ustreznem roku dopolnile svoje vloge na popolnost in ocenjevalna komisija jih je ocenila po specifičnih merilih.

Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so bile s strani Ocenjevalne komisije LAS SMP za izbor in potrditev primerne štiri operacije, o katerih je odločal UO LAS in jih tudi potrdil.

Na prvi rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore ESRR sta prispeli skupaj 2 vlogi, ki sta bili v ustreznem roku dopolnjeni na popolnost in ocenjevalna komisija ju je ocenila po specifičnih merilih, pri čemer sta obe vlogi dosegli skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS potrditev obe operaciji.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operaciji za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije 1. roka 1. javnega poziva (pdf)

DELAVNICA »Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS«  (29. 3. 2107)
 

V sredo, 29. marca 2017, je bila v prostorih Turistične kmetije HUDIČEVEC, v  Razdrtem izvedena delavnica za vse slovenske lokalne akcijske skupine, na kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki so predstavili prve ugotovitve, napake in pripombe zahtevkov za delovanje LAS, ki so bili oddani v prvem roku. Iz LAS SMP sta se je udeležila predsednica LAS in vodilni partner.

 Več v predstavitvi spodaj:


Začasno zaprtje 1. javnega poziva LAS-SMP iz sklada EKSRP (17.3.2017)


Vso zainteresirano javnost obveščamo o začasnem zaprtju 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017. Upravni odbor LAS je na svoji 8. redni seji, 16. 3.2017, sprejel sklep o začasnem zaprtju 1. Javnega poziva za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Javni poziv se začasno zapira zaradi izvedbe analize javnega poziva in prispelih vlog na prvi rok, ki je bil 28. 2. 2017. Prenovljen javni poziv bo ponovno odprt predvidoma v sredini aprila.

  


Končane predstavitve javnih pozivov LAS-SMP      
(18.1.2017)

Z včerajšnjim dnem je LAS zaključil s predstavitvami prijavnega obrazca za kandidiranje na javna poziva LAS SMP za sklada EKSRP in ESRR, ki sta bila objavljena v decembru 2016. Udeležba je bila precejšnja. Prebivalstvo je izkazalo veliko idej in interesa za možnost pridobitve EU sredstev za izvedbo operacij, ki bi prispevale k uresničitvi marsikatere potrebe v krajih in s tem ciljev lokalne razvojne strategije. Odgovore na vaša vprašanja in dodatne informacije o javnem pozivu LAS lahko dobite po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in na telefonskih številkah: 01 544 5446 ali  031 515 875.

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018   (19. 12. 2016)

Javni poziv je objavljen od 19. 12. 2016 in je odprt do 30. 9. 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • prvi rok za sprejem vlog  je od 19.12.2016 do 28.2.2017 do 24.00 ure,
 • drugi rok za sprejem vlog  je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24.00 ure,
 • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev opredeljenih v  SLR LAS SMP, v letih 2016, 2017 in 2018 ter sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij iz tega javnega poziva, ki se bo sofinanciral iz ESRR, znaša 278.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % upravičenih stroškov operacije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv LAS SMP za sklad ESRR
  2. Prijavni obrazec ESRR
  3. Priloga 1: Stroškovnik
  4. Navodila javni poziv ESRR
  5. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014-2020
  6. Navodila OU na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  7. Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  8. Operativni program v okviru cilja „naložbe za rast in razvoj
  9. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

  Zaključen prvi del delavnic za sklad EKSRP   (21.11.2016)

  Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem je v sodelovanju z občinami Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica uspešno zaključil z izvedbo prvih predstavitvenih delavnic osnutka Javnega poziva LAS Sožitje med mestom in podeželjem za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ki so bile namenjene pripravi projektov za prijavo na javni poziv.

  Na delavnicah so udeleženci izrazili veliko zanimanje za možnost pridobitve EU sredstev in povedali, da ima območje mnogo razvojnih projektnih idej in hkrati tudi inovativnih, ki sledijo ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Le-te bodo z uresničitvijo doprinesle k skupnemu ustvarjanju prijaznega in socialno vzdržnega življenjskega in bivalnega okolja po načelih enakih možnosti in partnerskega sodelovanja.

  Predstavitev z delavnic lahko najdete spodaj.
  PPT PREDSTAVITEV Z DELAVNIC
  STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA SMP

   

  IZVEDENA DOPISNA  SEJA SKUPŠČINE LAS SMP   (14. 9. 2016)

   Zaradi upoštevanja 19. člena 19.1 točke Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS, ki opredeljuje, da mora spremembe potrditi 2/3 članov LAS, smo izvedli še dopisno sejo skupščine, ki je trajala od srede, 14. 9.2016 od 11.20 do četrtka, 15. 9. 2016 do 12.00.  V tem času je glasovalo 41 članov LAS in  Predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bil sprejet z 40 glasovi ZA in 1 PROTI.

  Več o dopisni skupščini v Zapisniku.

   

  Sprejet  Aneks št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem najdete TUKAJ.

  SKLIC 2. SKUPŠČINE LAS SMP   (5. 9. 2016)

   

  V četrtek, 8. septembra 2016, ob 18.00 sklicujemo skupščino vseh članov LAS, ki bo potekala v kulturni dvorani občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

  Vabilo si ogledate na spodnji povezavi: