LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 
PROJEKT KOŠČAKOV HRIB - IGRALNICA V NARAVI (12. 5. 2023) 
 

Občina Grosuplje je v programskem obdobju 2014-2020 izvedla kar 13 projektov, ki so bili sofinancirani iz sklada EKSRP ali ESRR. Na območju Koščakovega hriba v Grosupljem so v lanskem letu uredili vadbeni otok, povezovalne oz. sprehajalne poti od Zdravstvenega doma Grosuplje do hotela Admiral. Letošnje leto so realizirali 13. projekt Koščakov hrib - igralnica v naravi, v sklopu katerega se je uredilo otroško igrišče s tremi enotami: območje kombiniranega otroškega igrala, igrišče oz. jasa za skupinsko igro ali vadbo posameznikov ali skupin in gozdni park z mizami in klopmi, ostalo površino predstavljajo urejene brežine z opornimi zidci, ki se lahko uporabijo tudi za posedanje ali igro. To je odlična nadgradnja, s katero je poskrbljeno za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. 

Vrednost projekta znaša 110.084,88 evrov. Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje s projektom Koščakov hrib - igralnica v naravi uspešno kandidirala na 4. javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem in za njegovo izvedbo pridobila tudi evropska in državna sredstva. Projekt sta tako v višini 71.586 evrov sofinancirali tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 20230511 162101 m