LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

NADALJNJE IZVAJANJE UKREPA LEADER/CLLD IN NOVOSTI NA TEM UKREPU (25.1.2018)

 

V četrtek, 25. 1. 2018, je v hotelu Slon v Ljubljani potekala delavnica o nadaljnjem izvajanju ukrepa CLLD. V začetku so bile predstavljene 3. spremembe Uredbe CLLD (Andreja Trček, MKGP, Andreja Budimir, MGRT) in 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Sledila je predstavitev o pripravi zahtevka za izplačilo v informacijskem sistemu, o pomanjkljivostih zahtevkov za izplačilo ter pomanjkljivosti vlog za operacije po ukrepu 19.2. V zadnjem delu delavnice sta strokovna sodelavca ARSKTRP predstavila glavne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi do sedaj vloženih vlog.

Več: