LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje


2. JAVNI POZIV LAS ZA IZBOR OPERACIJ - SPREMEMBA PRIJAVNEGA OBRAZCA EKSRP
 
(19.04.2018) 

 

Vse prijavitelje in morebitne partnerje pri prijavah operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) obveščamo, da v Prijavnem obrazcu NI OBVEZNO priložiti  dokazilo pod točko 19. DOKAZILO O PORAVNANIH DAVKIH IN PRISPEVKIH VLAGATELJA IN PARTNERJEV OPERACIJE.

Dokazilo je neobvezno, ker Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kot končni potrjevalec operacij,  to preveri sama (ali so obveznosti poravnane na dan oddaje vloge na LAS). S tem se šteje, da bodo vloge lahko popolne tudi, če ne bo priloženo to Dokazilo, seveda v kolikor bo vloga popolna tudi po ostalih kriterijih in zahtevah.